PUBLIC TRAINING

สถาบันอีอีซี อคาเดมี มุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการเผยแพร่ 'องค์ความรู้' และ 'ประสบการณ์' ผ่านการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งในรูปแบบห้องสัมมนาและแบบออนไลน์ ผ่านหัวข้อและเนื้อหาที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสายงานของผู้เข้าอบรม อาทิ หลักสูตร Phychrometric Chart, Airborne Infection Control, HVAC Air side Workshop, Disruptive Engineering Change เป็นต้น ถ่ายทอดโดยทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ผ่านโครงการขนาดใหญ่มามากมายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมของสถาบันฯ ยังจะได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU และใบประกาศนียบัตรอีกด้วย

IN HOUSE TRAINING

สถาบันอีอีซี อคาเดมี อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม/สัมมนาในรูปแบบของ 'In-house Training' ภายใต้หัวข้อ/เนื้อหาที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างดี อาทิ เนื้อหาด้าน District Cooling, Smart City, HVAC, Plumbing, Electrical เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน บริษัท และสถาบันต่างๆ มาแล้วมากมาย

MEETING ROOM FOR RENT

ภายใต้การออกแบบของอาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี ที่เอื้อประโยชน์สำหรับการจัดประชุมและการจัดกิจกรรม ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกสบายเพราะใกล้กับแหล่งชุมชนที่เป็นที่รู้จัก (ห้างพรอมมานาดและแฟชั่นไอซ์แลนด์ รามอินทรา) ทำให้พื้นที่ห้องประชุมภายในอาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี เป็นทางเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดอบรม/สัมมนา กิจกรรมต่างๆ ของทีม/หน่วยงาน บริษัท นอกจากนี้เรายังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติม เพื่อให้การประชุม/กิจกรรมสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นด้วย การจองห้องประชุมสามารถจองได้เป็นครั้งๆ ห้องประชุมเล็กและห้องประชุมใหญ่เอนกประสงค์ พร้อมให้บริการตามลำดับการจอง

SITE VISIT

ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ของทั้งอาคารสถาบันอีอีซีหลังที่ 1 และ 2 ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ 'นอกห้องเรียน' ที่สำคัญของผู้ที่สนใจในศาสตร์วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยที่ในแต่ละปี สถาบันอีอีซี อคาเดมี เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั้งในนามบุคคลและหน่วยงาน ได้เข้ามาเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับวิศวกรผู้ออกแบบได้โดยตรงอย่างสม่ำเสมอ นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจและอีกหนึ่งปณิธานของสถาบันฯ ที่สำคัญของเรา

EEC ACADEMY TUBE

สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังคงมุ่งมั่น และไม่หยุดนิ่งในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด จัดทำ content เผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากทีมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์

EEC ACADEMY POTCAST

นอกเหนือจากการเผยแพร่ Content ที่เป็นประโยชน์ผ่านทาง EEC Academy Tube บนแพลตฟอร์ม YouTube แล้ว สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังได้ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่และเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจ เข้ามาแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง EEC Academy Podcast โดยสถาบันฯ เปิดให้รับฟังกันได้หลายค่ายด้วยกันทั้ง Soundclound, Apple Podcast,Spotify หรือ Listen on YouTube เองด้วย

EEC ACADEMY BUILDING 1

เป็นอาคารที่แตกต่างจากอาคารทั่วไป โดยมีรูปแบบและองค์ประกอบที่เกิดจากความต้องการของการใช้งาน การลงทุนก่อสร้างอาคารนี้เป็นก้าวสำคัญของ EEC ด้วยเป้าหมายความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และยังสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อใช้อาคารคาดว่าจะมีค่าการใช้พลังงานไม่เกิน 80 หน่วยต่อตารางเมตรต่อปี

EEC ACADEMY BUILDING 2

ได้รับการรับรอง 'อาคารเขียวระดับ Platinum' ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การประเมินสูงสุดของ TREES-NC โดยสถาบันอาคารเขียวไทย สิ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าอาคารเขียวและอาคารอนุรักษ์พลังงานไม่ได้แพงกว่าปกติ ประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าบริหารจัดการ คุณภาพชีวิตและประสิทธิผลสูงขึ้น โดยทั้งอาคารสถาบันอีอีซี 1 และ 2 เป็นสถานที่แสดงระบบงานวิศวกรรมและนวัตกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติได้จริงและมีตัวอย่างจริงที่ซึมซับได้ การที่เจ้าของโครงการ วิศวกร สถาปนิกและนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมอาคารอยู่เสมอ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร การตลาดและการสร้างเครือข่ายไปด้วยในตัว.

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม

สถาบันอีอีซี อคาเดมี มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยังคงมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม/สัมมนา ตามเกณฑ์ที่สมควรได้รับ อาทิ ผู้เข้าอบรม/สัมมนาจะได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU เพื่อใช้ในการพิจรณาเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพ, ได้รับใบประกาศนียบัตรของสถาบันฯ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันของการผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา รวมถึงสิทธิเศษอื่นๆ อีกมากมาย