Holistic Plumbing System

‘Holistic Plumbing System’ เมื่อการออบแบบสมัยใหม่ต้องอาศัย ‘องค์รวม’ ของความรู้

มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม คอร์สนี้คือคำตอบที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจ Plumbing System

โดยวิศวกรตัวจริงของวงการ อาจารย์จุ  จุไรรัตน์ มากบุญ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญระบบสุขาภิบาล

และป้องกันอัคคีภัย ที่พร้อมมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงจากหลากหลายโครงการ

ทั้งในและต่างประเทศ  << Read more>>

HVAC Water System Design

วิเคราะห์และเลือกใช้อุปกรณ์ด้านน้ำในระบบปรับอากาศ เพื่อลดต้นทุน ลดการสูญเสียพลังงาน และการแก้ไขปัญหาด้าน น้ำ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ ทั้งระบบทั้งอุปกรณ์หลัก Pipping Arrangement และอุปกรณ์ต่างๆ

  • Water system design concept
  • Condenser water distribution pumping
  • Control valve and balancing valve selection

<<Read more>>

HVAC Duct Design

การออกแบบ คำนวณท่อลม  เครื่องมือ – ชาร์ตใช้งานอย่างไร  การปรับเปลี่ยนขนาดห้อง

หรือประเภทการใช้งานจะกระทบกับขนาดท่อลมและพัดลมอย่างไร และ อีกสารพันปัญหา

ที่ผู้ออกแบบ HVAC ต้องเจอ

ในการเลือกใช้ระบบท่อลม ควรต้องพิจารณาถึงหลักการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้งานในอาคาร เช่น เพื่อการกระจายลมเย็น การจ่ายอากาศบริสุทธิ์ การควบคุมกลิ่น/มลพิษ

การควบคุมความดันบวกหรือลบ ฯลฯ  <<Read more>>

Applied Psychrometric Chart

เมื่อต้องการออกแบบระบบปรับอากาศ เรื่อง ‘อุณหภูมิ’ และ ‘ความชื่น’ จะเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ที่จะมีผลต่อการปรับสภาวะเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

  •  คุณสมบัติของอากาศมีผลต่อการออกแบบและการใช้งานอย่างไร?
  •  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆของอากาศจำเป็นแค่ไหน?
  •  เครื่องมือ Psychrometric Chart ช่วยให้งานออกแบบระบบปรับอากาศ ‘มีคำตอบ’ และ ‘ง่ายชึ้น’ <<Read more>>

Renovation & Refurbishment

Building Structure Renovation & Refurbishment 

ฟื้นฟูอาคารเก่าอย่างไรให้เหมาะสม โครงสร้างไม่พัง แถมยังเป็นอาคารที่ทันสมัยได้อีกด้วย

การบูรณะและตกแต่งอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาคารที่มีอยู่ จึงมีความสำคัญมากขึ้น

ทำให้เกิดประโยซน์ต่อสิ่งแวดล้อมและยังให้ผลตอบแทนชิงพาณิชย์และสังคมมากกว่าการรื้อถอน

และสร้างใหม่ ประหยัดต้นทุน และสร้างสถานที่ที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้อาศัยและรักษาคุณค่า

ให้เป็นมรดกสำหรับชุมชน

<<Read more>>