Healthcare Facility Standard

เปิดมุมมองทุกแง่ ทุกมุมเกี่ยวกับ มาตรฐานJCI FMS Standards update Trend of 7th Editions.  โดยสุดยอดวิทยากร นายแพทย์สมพร คำผง ผู้บุกเบิกมาตรฐาน JCI ในประเทศไทย พร้อมเทคนิคการนำมาตรฐาน FMS ของ JCI สู่การปฎิบัติและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในเชิงรุก ตั้งแต่เริ่มต้น
>>Read more<<

Applied Psychrometric Chart

เมื่อต้องการออกแบบระบบปรับอากาศ เรื่อง ‘อุณหภูมิ’ และ ‘ความชื่น’ จะเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ที่จะมีผลต่อการปรับสภาวะเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
◊ คุณสมบัติของอากาศมีผลต่อการออกแบบและการใช้งานอย่างไร?
◊ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆของอากาศจำเป็นแค่ไหน?
◊ เครื่องมือ Psychrometric Chart ช่วยให้งานออกแบบระบบปรับอากาศ ‘มีคำตอบ’ และ ‘ง่ายชึ้น’
>>Read more<<

Smart City Development

How to become a Smart City? เราจะออกแบบอย่างไร องค์ประกอบอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึง
แล้วชุมชนเมือง ระบขนส่งและการใช้พลังงาน ต้องสัมพันธ์กันอย่างไร จึงเรียบกว่า ‘Smart’ พร้อม
อับเดทเทรนด์ของเมืองอัจฉริยะในประเทศ ที่น่าสนใจมากมาย >>Read more<<

Healthcare HVAC for Post COVID

มาตรฐานใหม่สำหรับระบบปรับอากาศที่ป้องกันการเกิดเเชื้อราภายในอาคารและป้องกันการติดเชื้อ
เป็นแนวคิดใหม่ที่ผสมผสานระหว่างการออกแบบอาคารและระบ Healthy Air Conditioning ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาคารโรงพยาบาลมีคุณภาพอากาศที่ดี และปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วยงบประมาณที่เหมาะสม ไม่บานปลาย เรา ‘มีคำตอบ’  >>Read more<<

Smart District Cooling System

ระบบ DCS ต้องลงทุนเท่าไหร่ ทำอย่างไรจึงจะคุ้มค่า เป็นคำถามที่ใครก็อยากรู้ มาไขข้อข้องใจ
ให้ชัดเจน พร้อมการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างมูลค่า
ในมิติต่างๆ ของ Central Utility Plant. >>Read more<<

Project Partnership Toward Sustainability

มุมมองใหม่ของการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ขนาดของธุรกิจไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป
หรือแม้แต่การดำเนินธุรกิจแบบ ‘กินรวบ’ ก็อาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจเสมอไปด้วยเช่นเดียวกัน
หากแต่ต้องเป็นการดำเนินงานแบบ ‘ความร่วมมือกัน’ โดยเฉพาะกับหุ้นส่วนที่มีศักยภาพ
และเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ ‘เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม’ จะเป็นคำตอบของความสำเร็จ-ยั่งยืนที่แท้จริง
>>Read more<<

HVAC Water System Design & Analysis #6

หลักสูตรยอดนิยม ที่มาพร้อมกับองค์ความรู้เรื่องแนวคิดหลักของการออกแบบและคำนวณ วิเคราะห์การเลือกใช้อุกรณ์ด้านน้ำในระบบปรับอากาศ เพื่อลดต้นทุน ลดการสูญเสียพลังงาน
และความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ทั้งระบบอุปกรณ์หลัก อุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
>>Read more<<

Life Safety & Compartment for Hospital

มาตรฐานใหม่ของการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และการอพยพหนีไฟของอาคารโรงพยาบาล ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างจากอาคารทั่วไปในระดับสากล และการออกแบบเพื่อรองรับการอพยพสำหรับผู้ป่วยและญาติที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางหรือเคลื่อนไหวกายไม่สะดวก ให้ได้รับปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ได้ >>Read more<<

Smart Pumbling Workshop

Clear ให้ชัด ซัดให้ตรงประเด็น กับหลักการออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร รู้ในมุมที่ Smart
สามารถปรับใช้กับทุกสถานการณ์และยังสามารถเข้าถึง Innovation ใหม่ๆให้ถูกหลักการรวมถึง
การประยุกต์ใช้งานด้วยตัวเอง >>Read more<<

Electrical Power Design & Workshop

ล้วงลึก เคล็ดลับ กาออกแบบระบบไฟฟ้าแบบเจ๋งๆ

◊ การออกแบบระบบไฟฟ้าให้ถูกต้อง ถูกสตางค์ ทำได้จริงและทำอย่างไร?

◊ การจัดวางห้องเครื่องที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต พร้อม Tip & Tricks อีกมากมาย
แถมท้ายด้วยกรณีศึกษาและประสบการณ์การแก้ไขหน้างานจริง >>Read more<<

HVAC Air Side Worksop

◊ การออกแบบ-คำนวณท่อลมไม่ให้พลาด เลือกอุปกรณ์ใช้งานให้คุ้มค่า
◊ วิธีการใช้เครื่องมือและขาร์ตให้ถูกวิธี
◊ การปรับเปลี่ยนขนาดห้องหรือประเภทการใช้งานจะกระทบกับขนาดท่อลมและพัดลม อย่างไร
◊ สารพัดปัญหาที่นักออกแบบต้องเจอ มาไขข้อสงสัยและร่วมทำWorkshopกับมืออาชีพ
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง >>Read more<<

เอกสารใบสมัคร