แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่เพื่อความไม่ประมาท สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังคงตระหนักถึง Physical Distancing อยู่เสมอ
เราจึงยังขอ ‘งดบริการการให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี’ ต่อไปอีกระยะ

สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังคงมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการเผยแพร่องค์ความรู้
และประสบการณ์ทางด้านงานวิศวกรรม จากองค์ความรู้ที่เรามีมากกว่า 45 ปี
เพราะเราเชื่อว่า ความรู้…เราแบ่งปันกันได้ The Knowledge We can Share.

 

 

 

บริการห้องสัมมนาและห้องประชุม