001_Banner Head HVAC Water System Design WS

ออกแบบท่อน้ำ ให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการ

เทคนิคการออกแบบให้ลดต้นทุน ลดการสูญเสียพลังงาน มีอะไรบ้าง ลงมือคำนวณและออกแบบระบบให้ตรงโจทย์

เทคนิคการวิเคาระห์และเลือกใช้อุปกรณ์ด้านน้ำที่สำคัญๆ ในระบบปรับอากาศ วิธีออกแบบทำได้อย่างไรบ้าง?  

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบท่อน้ำ ให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการออกแบบท่อน้ำประเภทต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปแก้ปัญหาหน้างานที่พบเจอ รวมถึงการเลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พบกับผู้เชี่ยวชาญ​

คุณสรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

กรรมการบริหาร บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว LEED AP (BD+C)

TREES-A

 

ประเด็นสัมมนาที่น่าสนใจ

-ระบบท่อน้ำ การหาขนาดท่อน้ำในระบบปรับอากาศ

-การคำนวณ Head ของเครื่องสูบน้ำ / workshop

-การเลือกเครื่องสูบน้ำ / workshop

- รับจำนวนจำกัด -

                       

                              ค่าลงทะเบียน
– เข้าเรียนแบบ Onsite ท่านละ 3,800 บาท*
– เข้าเรียนแบบ Online ท่านละ 2,500 บาท*
จ่ายน้อยกว่า! เมื่อสมัครสมาชิกสถาบันฯ ลดอีก 5%
และหากสมัคร 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษอีก
*(ราคารวม Vat, เอกสารประกอบการสอน (.pdf), กรณี Onsite รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่างแล้ว )

              

                    ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับ
1. หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (.pdf file)*
3. ใบประกาศนียบัตร (e-Certificate)
4. สิทธิพิเศษอื่นๆ (ตามที่สถาบันฯ กำหนด)

  * สถาบันอีอีซี อคาเดมี สนับสนุนแนวทาง Paperless ด้วยการลดการใช้กระดาษ (ประหยัดพลังงาน/ลดคาร์บอน) เพื่อสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยายของทุกหลักสูตร จึงเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อให้ดาวน์โหลดประกอบการเรียน

‘เพิ่มโอกาส’ และ ‘ต่อยอด’ ความก้าวหน้าในสายงาน/วิชาชีพของตนเองและองค์กร เพิ่มทางเลือกให้กับผู้สนใจเข้าอบรมสัมมนาด้วยรูปแบบ Hybrid ที่สะดวกสบายด้วยการเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite หรือแบบ Online ผ่าน Zoom (เงื่อนไขการอบรมสัมมนาแบบ Hybrid ของแต่ละหลักสูตร เป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด)

สถาบันอีอีซี อคาเดมี พร้อมเป็นแหล่งความรู้ของคุณ.

* เพิ่มความรู้และเปิดประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน
* เสริมเทคนิค สร้างความมั่นใจเพื่อการสอบเลื่อนระดับ
* สะสม PDU เพื่อใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับวิศวกร

สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (รหัสองค์กร 7005) จากสภาวิศวกร

The Knowledge We Can Share