Head banner Holistic 2023

สร้างความเชี่ยวชาญ งานระบบสุขาภิบาล

กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานที่ควรรู้ เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร

รวมถึงการประเมินปริมาณน้ำใช้ คำนวณเครื่องสูบน้ำ การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำที่เหมาะสม

การเลือกอุปกรณ์ในการใช้ระบบสุขาภิบาลเมื่อการออบแบบสมัยใหม่ต้องอาศัย ‘องค์รวม’ ของความรู้มากยิ่งขึ้น

คอร์สนี้คือคำตอบที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจ Plumbing System 

อัพเดท แลกเปลี่ยน เรียนรู้และวิเคราะห์ทางเลือกการออกแบบระบบสุขาภิบาลของอาคารยุคใหม่

เผยเทคนิคการผสานความรู้ให้เข้ากับ Innovation ในเชิง Holistic ประยุกต์หลักการสร้างานระบบสุขาภิบาลให้ “Smart”

พร้อมลงมือทำ workshop จากเคสที่หน้าสนใจ

พบกับผู้เชี่ยวชาญ​

คุณจุไรรัตน์ มากบุญ

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำสถาบันอีอีซี อคาเดมี

ประเด็นสัมมนาที่น่าสนใจ

– คิดผิด …ขีวิตเปลี่ยน !!

– ติดผิด….ชีวิตเปลี่ยน !!

– ไม่ดูแล…ชีวิตเปลี่ยน !!

– workshop การออกแบบอาคาร

–  ประเมินน้ำใช้ให้ Smart ทฤษฎีการออกแบบระบบประปา ระบบท่อน้ำ ระบบน้ำเสีย

–  รู้ก่อน แก้ทันประหยัดเงินสบายกระเป๋า

–  workshop พร้อม apply ให้ตรงเป้าหมาย

 

- รับจำนวนจำกัด -

                       

                              ค่าลงทะเบียน
– เข้าเรียนแบบ Onsite ท่านละ 3,800 บาท*
– เข้าเรียนแบบ Online ท่านละ 2,500 บาท*
จ่ายน้อยกว่า! เมื่อสมัครสมาชิกสถาบันฯ ลดอีก 5%
และหากสมัคร 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษอีก
*(ราคารวม Vat, เอกสารประกอบการสอน (.pdf), กรณี Onsite รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่างแล้ว )

              

                    ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับ
1. หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (.pdf file)*
3. ใบประกาศนียบัตร (e-Certificate)
4. สิทธิพิเศษอื่นๆ (ตามที่สถาบันฯ กำหนด)

  * สถาบันอีอีซี อคาเดมี สนับสนุนแนวทาง Paperless ด้วยการลดการใช้กระดาษ (ประหยัดพลังงาน/ลดคาร์บอน) เพื่อสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยายของทุกหลักสูตร จึงเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อให้ดาวน์โหลดประกอบการเรียน

‘เพิ่มโอกาส’ และ ‘ต่อยอด’ ความก้าวหน้าในสายงาน/วิชาชีพของตนเองและองค์กร เพิ่มทางเลือกให้กับผู้สนใจเข้าอบรมสัมมนาด้วยรูปแบบ Hybrid ที่สะดวกสบายด้วยการเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite หรือแบบ Online ผ่าน Zoom (เงื่อนไขการอบรมสัมมนาแบบ Hybrid ของแต่ละหลักสูตร เป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด)

สถาบันอีอีซี อคาเดมี พร้อมเป็นแหล่งความรู้ของคุณ.

* เพิ่มความรู้และเปิดประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน
* เสริมเทคนิค สร้างความมั่นใจเพื่อการสอบเลื่อนระดับ
* สะสม PDU เพื่อใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับวิศวกร

สถาบันอีอีซี อคาเดมี ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (รหัสองค์กร 7005) จากสภาวิศวกร

ความรู้เราแบ่งปันกันได้

The Knowledge We Can Share