‘เราจะสามารถออกแบบอาคาร ให้มีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร?’

Good Health and Well-being: ผู้คนส่วนมากใช้เวลาในการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ภายในอาคาร ทำให้คุณภาพ อากาศภายในอาคารเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของผู้คน

การออกแบบอาคารที่ดี เอื้อประโยชน์ให้เกิดสุขภาวะที่ดีในการใช้ชีวิต นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดี เป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมือง ที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน มนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากขึ้น โดยมีพื้นที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่จำกัด จึงทำให้การได้รับสุขภาวะที่ดีนั้นทำได้ยากขึ้น

การออกแบบอาคารควรส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ใช้งานอาคาร ทั้งในเรื่องคุณภาพของแสง เสียง คุณภาพอากาศ รวมถึงการป้องกันรังสีและสารพิษ การออกแบบอาคารจำ เป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุและสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง ซึ่งมีความสำคัญต่ออาคารทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ หรับอาคารที่ผู้ใช้มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ โรงพยาบาล เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคและความเจ็บไข้ได้ป่วยมักเกิดขึ้นภายในอาคาร ดังนั้นการออกแบบอาคาร การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร และสภาพบริบทโดยรอบจึงมีความสำคัญที่ส่งผลต่อการควบคุมการแพร่กระจายของโรค และโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆ

การมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกายและใจนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเผชิญกับสังคมโลกในปัจจุบัน ซึ่งมีวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลให้เราหันกลับมาให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาวะ และยังรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีก็ถูกคิดค้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ถ้าเรามีนวัตกรรมหรือนโยบายที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้ ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดหาทางแก้ปัญหาใหม่ๆ หรือมองหาวิถีใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการเกิดโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด 19 นี้เอง จึงถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของงานด้านวิศวกรรมว่า ‘เราจะสามารถออกแบบอาคารให้มีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร?’ เพื่อให้ชีวิตและสุขภาพของผู้ใช้งานอาคารมีความปลอดภัยในทุกมิติ

ไม่เพียงแค่นั้น อาคารแต่ละประเภทยังจะต้องเตรียมการอย่างไร เพื่อรับมือกับภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ หรือกับสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดอย่างอื่นๆ ได้ในอนาคต

พบกับผู้เชี่ยวชาญ

คลาสแรกที่ระดมผู้เชี่ยวชาญจากความร่วมมือของ
สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ โดย สสส. และ สถาบันอีอีซี อคาเดมี

รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้
การสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คุณ เกชา ธีระโกเมน

ประธานคณะกรรมการ กลุ่มบริษัท EEC
ประธานกรรมการ บ. ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จก.
ผู้อำนวยการสถาบัน อีอีซี อคาเดมี

คุณ อรรณพ กิ่งขจี

ผู้ทรงคุณวุฒิระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
วิศวกรปรับอากาศดีเด่น ACAT ประจำปี 2563
รองกรรมการผู้จัดการ EEC

ประเด็นสัมมนาที่น่าสนใจ

– องค์กรสุขภาวะคืออะไร องค์กรสุขภาวะที่ดี ไม่ใช่มีแค่เรื่องกายและใจ
– แนวทางการสร้างสุขภาวะในองค์กรทำอย่างไร
– การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก Ergonomic
– การจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อสุขภาวะที่ดี และ Safe Design
– COVID-19 : The Challenges
– Design Solutions by Passion
– Engineering for the Future
– Building Engineering Beyond, มาตรฐานอาคารในอนาคต
– ชีวิตและสุขภาพ ไม่ควรประนีประนอม
– นวัตกรรมเพื่อ เปลี่ยน/สร้าง อาคารให้มีสุขภาวะที่ดี, Innovative Healthy Solutions
– แนวคิดการออกแบบอาคารที่ดี ตอบโจทย์ด้านสุขภาวะที่ดี
– ทำความเข้าใจหลักการของการออกแบบงานระบบภายในอาคาร มาตรฐาน ข้อกฎหมาย

(ล้อบบี้-โถงทางเดิน, ห้องนอน, ห้องครัว, ห้องฟิตเนส, ชั้นจอดรถ, etc.)
– ความสำคัญของ Fresh Air หรือการเติมอากาศบริสุทธิ์ต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่ในอาคาร การสร้าง Productivity
– มาตรฐานใหม่ของอาคารกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่ต่างๆ

- รับจำนวนจำกัด -

สมัครเข้าสัมมนาหัวข้อ Next Value: Building design for Well-Being
ยกระดับสุขภาวะอาคาร ด้วยแนวคิดวิศวกรรม..ที่ดีกว่า
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (09.00-16.00 น.)
ณ ห้องสัมมนา ThaiHealth Academy
อาคาร SM Tower ชั้น 34 ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า (150 เมตร จากสถานี)
EarlyBird Promotion: ค่าลงทะเบียนเพียง 2,850 บาท/ท่าน (จากปกติ 3,850 บาท)
(ราคารวม ค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน-เครื่องดื่มและ Vat แล้ว)

ติดต่อเพิ่มเติม

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
(ThaiHealth Academy)

เลขที่ 979 / 117-120 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 171 8656

Website : www.thaihealthacademy.com

E-mail : thaihealthacademy@thaihealth.or.th

FB : ThaiHealth Academy

สถาบันอีอีซี อคาเดมี (EEC Academy)

เลขที่ 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 ถนนรามอินทรา

แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 098-271-4316, 02-005-2900-13

Website : www.eecacademy.com

E-mail : contact@eecacademy.com

FB : EEC Academy

Copyright © 2022 | สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ + สถาบันอีอีซี อคาเดมี