Slide 1
Slide 2
Slide 3
previous arrow
next arrow
About us

                    การเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆ ประการที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้จากอาจารย์ วิทยากร / การออกแบบงานระบบภายในตัวอาคารทั้ง 2 หลังที่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้จริง หรือแม้แต่บรรยากาศของการสร้างมิตรภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือ connection ร่วมกัน ทำให้ สถาบันอีอีซี อคาเดมี มีความยินดีและพร้อมให้การต้อนรับทุกๆ ท่านเสมอ

 

 

The knowledge we can share

LINE_ALBUM_JCI-InfectionControl_230220
Public Training

สถาบันอีอีซี อคาเดมี มุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการเผยแพร่ ‘องค์ความรู้’ และ ‘ประสบการณ์’ ผ่านการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งในรูปแบบห้องสัมมนาและแบบออนไลน์

IMG_4813
In House Training

สถาบันอีอีซี อคาเดมี อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมบุคลากร/สัมมนาในรูปแบบของ  ‘In-house Training’

DSC_0827
Site Visit

ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ของทั้งอาคารสถาบันอีอีซีหลังที่ 1 และ 2   ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ ‘นอกห้องเรียน’  ที่สำคัญของผู้ที่สนใจในศาสตร์วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 

Nova BUILD EXPO 2023

เปิดประตูสู่โครงการนำนวัตกรรมสร้างเป้าหมายสู่ความจริง  โดยการพัฒนาพื้นที่ 101 District และ EM District เป็น Sandbox  โดยมี กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน

29
 
EEC Academy เปิดตัวแพลตฟอร์ม Nova BUILD Expo 2023 งานแสดงนวัตกรรมอาคาร การออกแบบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ ตอบโจทย์ 3 มิติสำคัญ (ESI) ได้แก่ อาคารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco system) พร้อมส่งเสริมความยั่งยืนของโลกและชุมชน (Sustainability) และอาคารที่ห่วงใยคุณภาพชีวิตพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารให้ดียิ่งขึ้น (Innovation for Well-being) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
โดย ดร. เกชา ธีระโกเมน The President of Nova BUILD เผยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรวมนวัตกรรมการออกแบบ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดดีๆ ของศาสตร์ทั้งสี่ ที่จำเป็นของโครงการอสังหาริมทรัพย์มาไว้ในที่เดียว
“Nova BUILD Expo 2023” ผนึกกูรู ระดมแนวคิดนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ และยกระดับคุณาพชีวิต พบกับ ดร. เกชา ธีระโกเมน (The President of Nova BUILD), นายกิตติคุณ คชเสนี (Executive Director of Nova BUILD), ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อํานวยการบริหาร (Future Tales Lab by MQDC), และ นายชานนท์ เอกรัตนากุล (Project Executive Director) ที่จะมาอัพเดทข่าวสาร พร้อมแชร์ประสบการณ์ ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของชีวิต เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืน”
 
พร้อมร่วมฟังเสวนาพิเศษ! “Why the city needs ESI Thinking Power” ทำไมสังคมเมืองถึงต้องการพลังความคิดด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต? ดำเนินรายการโดย: คุณสุทธิชัย หยุ่น พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร), ดร. เกชา ธีระโกเมน (ประธานบริษัทและนวัตกรรม EEC) และ ดร. สิงห์ อินทรชูโต (หัวหน้าคณะที่ปรึกษา RISC) รับชมย้อนหลังได้ที่: Click
 

ความรู้แน่นกับ 4 ห้องสัมมนา

ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

แล้วยังสามารถสะสมคะแนน PDU ได้ทุกหลักสูตรอีกด้วย

 

Our place be your knowledge

EEC ACADEMY I

 

 

 

          เป็นอาคารที่แตกต่างจากอาคารทั่วไป โดยมีรูปแบบและองค์ประกอบที่เกิดจากความต้องการของการใช้งาน การลงทุนก่อสร้างอาคารนี้เป็นก้าวสำคัญของ EEC ด้วยเป้าหมายความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และยังสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อใช้อาคารคาดว่าจะมีค่าการใช้พลังงานไม่เกิน 80 หน่วยต่อตารางเมตรต่อปี

       

      

         ได้รับการรับรอง ‘อาคารเขียวระดับ Platinum’ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การประเมินสูงสุดของ TREES-NC โดยสถาบันอาคารเขียวไทย สิ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าอาคารเขียวและอาคารอนุรักษ์พลังงานไม่ได้แพงกว่าปกติ ประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าบริหารจัดการ คุณภาพชีวิตและประสิทธิผลสูงขึ้น โดยทั้งอาคารสถาบันอีอีซี 1 และ 2 เป็นสถานที่แสดงระบบงานวิศวกรรมและนวัตกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติได้จริงและมีตัวอย่างจริงที่ซึมซับได้ การที่เจ้าของโครงการ วิศวกร สถาปนิกและนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมอาคารอยู่เสมอ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร การตลาดและการสร้างเครือข่ายไปด้วยในตัว.

EEC ACADEMY II
Customer Banner1
Customer Banner2
Customer Banner3
previous arrow
next arrow

        

 

         

Biophilia Design   การพัฒนาโครงการแบบยั่งยืน หรือคำว่า ‘Sustainability’

 

  • Health and Well-being , Green Building , LEED , TREES สิ่งต่างๆที่พูดถึงเหล่านี้ เป้าหมายก็คือ ‘การอยู่เย็น-เป็นสุข’
  • SDGs ต้องสอดคล้องกับคำว่า Net Zero (ที่เป็นเป้าหมายของทุกคนบนโลกใบนี้)
  • โครงสร้างแบบ BCG Economy Model ซึ่งมาจากคำว่า Bio economy, Circular economy และ Green economy